ECE Türkiye, Antalya’da 50 bin m2’lik AVM yönetecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Yönetimini üstlendiği 200 alışveriş merkezi ile faaliyet gösteren Al­man ECE Marketplaces’in iş­tiraki ECE Türkiye, yerelde de portföyünü genişletmeye de­vam ediyor. Bu yıl, inşaat ha­lindeki V Metroway ile Ağaoğ­lu Çekmeköy Park AVM’yi hiz­mete açacak olan şirket, Forum Bornova ve Luviya projelerini de portföyüne ekledi.

Forum Bornova’nın yönetimini bu yı­lın ağustos ayında alacak olan şirket, ilk kazmanın vurulduğu 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip Antalya’daki Luvi­ya projesini de 2027’nin ilk ay­larında devreye alacak. Böylece şirketin Antalya’daki portföyü üçe çıkacak. Türkiye’de 25 yıla yaklaşan tecrübeleri ile zorla­yıcı koşullar altında bile yara­tıcı çözümler üretebildikleri­ni ifade eden ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, yeni projeler ve geniş­leyen portföyleriyle sektörde­ki konumlarını daha da güçlen­dirdiklerini söyledi.

Operasyon halindeki AVM’lerde 2024 yılı­nın ilk yarısında sektör ortala­malarının üzerinde ciro artışı elde ettiklerini açıklayan Şap­kacı, “Sunduğumuz alışveriş deneyimini sürekli olarak ge­liştiriyoruz. Bunu yaparken de iş ortaklarımız olan peraken­deciler ve yatırımcılarımız için de optimum faydayı sağlayacak şekilde hareket ediyoruz. Port­föyümüzdeki AVM’ler 2024 yı­lının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine oranla peraken­de satış cirolarında yüzde 82 artış elde etti. Bu, enflasyonun üzerinde bir artış. AVM’leri­miz, yüzde 100 doluluk oranına sahip” dedi. Yeni dönemde de portföye değer katacak projeler geliştirmeye devam edecekle­rini dile getiren Şapkacı, özel­likle Antalya projesinin önemi­ne dikkat çekti.

Türkiye’nin turizm başken­ti Antalya’da, karma kullanım­lı proje Luviya için yatırım­cı grup Aderan Global ile bir iş birliğine imza attıklarını duyu­ran Şapkacı, “Kent yaşamının yeni buluşma noktası olarak tasarlanan Luviya, Antalya’nın hızla gelişen yerleşim bölgesi­nin merkezinde yer alıyor. Beş yıllık projeksiyonda, bölgede yeni konutlar, ticaret alanları, turizm tesisleri ve sosyal hiz­met alanlarının hayata geçiril­mesi planlanıyor. Luviya, bu avantajlı konumuyla hem ye­rel halkın hem de uluslararası ziyaretçilerin kolayca ulaşabi­leceği bir lokasyonda bulunu­yor” dedi.

Şapkacı’nın verdiği bilgile­re göre, karma kullanımlı pro­je kapsamında, 50 bin metre­kare kiralanabilir alana sahip yeni nesil bir alışveriş merkezi, 39’u bahçe dubleksi olmak üze­re 653 adet daire, 5 yıldızlı bir otel, otelle bağlantılı 90 adet markalı konut ve 24 adet A sı­nıfı ofis alanı bulunuyor. AVM, 200 mağaza ile hizmet vere­cek. AVM’lerin doğrudan 600 bin, dolaylı 2,1 milyon kişiye is­tihdam sağladığını açıklayan Şapkacı, “Alışveriş merkezle­rinin geliştirilmesine yönelik hizmetlerin tamamını aynı ça­tı altında kapsamlı bir şekilde sunan ECE Türkiye, 10’u ope­rasyon halinde, üçü inşaat, biri de geliştirme aşamasında bu­lunan toplam 14 AVM ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor” diye konuştu.

Ağustosta Forum Bornova yönetimini alacak

ECE Türkiye Eş Genel Mü­dürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ise “Commerz Real’ın gayrimenkul fonu Hausin­vest’in alışveriş merkezlerin­den biri olan Forum Borno­va’nın yönetimini 1 Ağustos 2024 itibari ile üstleneceğiz” açıklamasını yaptı. 2006’da açılan Forum Bornova’nın, Ege Bölgesi’nin en çok ziya­ret edilen alışveriş merkezle­rinden biri olduğunu söyleyen Canlıel, “Üstü açık AVM kon­septi ile 60 bin metrekarenin üzerindeki kiralanabilir alan­da faaliyet gösteren ve yılda 10 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilen Forum Borno­va, yaklaşık 130 mağaya sahip” dedi.

Bu yıl hizmete girecek iki yeni AVM hakkında bilgi ve­ren Canlıel, “Ağaoğlu Şirketler Grubu ile iş birliğimiz kapsa­mında Çekmeköy’de faaliye­te geçecek olan ve 7 milyar TL yatırım değerine sahip karma kullanımlı projenin AVM ba­cağının konsept optimizas­yonu, kiralama ve yönetimini üstlendik. AVM’de 30 bin met­rekarelik kiralanabilir alan­da 110 mağaza yer alacak” de­di. İsra Holding tarafından Başakşehir’de inşa edilen V Metroway AVM’nin de bu yaz hizmete gireceğini hatırlatan Canlıel, yine İsra Holding tara­fından yatırımı yapılan V Mall İstanbul’un da 2025 yılında açılacağını, böylece Başakşe­hir’de ECE Türkiye yönetimin­de toplam 70 bin metrekarelik bir perakende destinasyonu oluşacağını söyledi.

“Ciro kaçıranlar tespit edilince AVM’lere fesih hakkı verilsin”

Bazı organize perakende markaları tarafından AVM yönetimlerine yönelik eleştirilere de cevap veren Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, ortak alan giderlerinde metrekare başına 50 TL suiistimal yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ortak alan giderlerinin denetçiler tarafından denetlendiğini ve raporların markalara sunulduğunu dile getiren Şapkacı, “Ticaret Bakanlığı mevzuat yayınladı, bütün yatırımcılar SPK tescilli kamu denetçisi tarafından denetlenmek zorunda. AVM’ler denetleniyor ve raporlar perakendecilere gönderiliyor. Raporda tüm kalemler yazıyor. Bunu yapmayan yatırımcı varsa Ticaret Bakanlığı gerekli cezayı kessin. Ayrıca AVM’lerde ortak alan giderlerinin yüzde 40’ını yatırımcı ödüyor. Hatta bazı AVM’lerde toplam aidatın neredeyse yüzde 70’ini yatırımcı ödüyor.

Burada her AVM’yi zan altında bırakıyorlar. Ben de ‘Bütün perakendeciler cirolarını beyan etmiyor desem’ doğru olur mu? Olmaz. Ama zincir markalar dahil ciro kaçıranlar var ve mevzuatta bunun denetimi yok. Bu sadece bize karşı değil kamuya da zarar” dedi. Şapkacı, “Ciro kaçıranlar tespit edildiğinde AVM’lere kiraları fesih hakkı verilsin” diyerek yeni bir tartışma başlattı. Perakendecilerin ortak alan giderinde MOBİLİUM’u örnek göstermesini de eleştiren Şapkacı, “MOBİLİUM’da günlük ziyaretçi sayısı 500. Aynı büyüklükte başka bir AVM’nin 50 bin. Giderlerleri kıyaslamak anlamsız. MOBİLİUM’u örnek veren perakendecilerden bir tanesi bile orda yok” dedi.

“Şikayet edenler de AVM’de kalıyorlar”

Fahiş kira talepleri ve uyarlama davaları şikâyetlerine de cevap veren Nuri Şapkacı, şunları söyledi: “Perakendeciler AVM’ye girdikleri zaman genelde ortalama 5 yıllık anlaşma yapıyor. Kanun, ‘5 yıl geçtikten sonra yatırımcı rayiç kira bedelini isteyebilir’ diyor. TÜFE artışı ortada. Rayiçler o kadar yukarı çıktı ki yatırımcı o oranda artış yapamadı. Eski kiracılara da ‘Çok düşük kaldı bu rakamı istiyorum’ diyor. İstedi diye veriliyor mu? Buna mahkeme karar veriyor ve genelde de rayicin yüzde 10-15 altında oluyor. Biz grup olarak masaya oturduklarımızın yüzde 90’ı ile anlaşıyoruz. 2 bin 500 kontrattan 3’ü ile mahkemelik olduk. Çünkü onlar bizim için kiracı değil iş ortağımız. Bugün AVM’lerden şikâyet edenler yine AVM’de kalmaya devam ediyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir